Jumlah spesies yang terancam punah terus meningkat. Manusia dengan ketamakannya telah mendorong hilangnya spesies tumbuhan dan satwa liar. Mereka yang punah mati, tak ada lagi di bumi ini. Mereka yang dulu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sama seperti manusia, untuk menyeimbangkan ekosistem. #Komunikasi #Lingkungan #Advokasi #KeanekaragamanHayati